Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Szkolenie jest prezentacją kilkunastu propozycji działań plastycznych i technicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tanich materiałów lub surowców wtórnych.

Cena: 70 zł
Liczba godzin: 8

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą pracować metodą projektu. Uczestnik szkolenia pozna projekt krok po kroku, dowie się, jakie są zalety pracy metodą projektową i na czym polega rola opiekuna projektu, otrzyma przykładową dokumentację projektową i instrukcje różnych projektów. Będzie tworzył własne instrukcje projektów.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 15

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich lekcje były ciekawsze, a uczniowie bardziej zaangażowani.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 10

Kurs zawiera materiały na temat sposobów poznawania uczniów i integrowania klasy, dbania o dobry klimat w grupie, wspierania i motywowania uczniów oraz współpracy z rodzicami.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 10

Szkolenie adresowane do wszystkich, którzy chcieliby poznać wykorzystanie platformy edukacyjnej w szkole.

Cena 80 zł
Liczba godzin: 15

Kurs dotyczący organizacji wycieczek szkolnych i innych form krajoznawstwa i turystyki. Uwzględnia przepisy prawa oświatowego, procedury, przykładowe dokumenty, np. regulaminy, określa zakres obowiązków kierownika i opiekunów wycieczek.

Cena: 90 zł