Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego. Zawiera charakterystykę egzaminu (budowę arkusza, typy występujących w nim tekstów źródłowych i innych materiałów, typy i rodzaje zadań). Prezentuje przykładowe zadania dotyczące lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych. Omawia kryteria oceniania zadań rozszerzonej odpowiedzi.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 6

Szkolenie jest prezentacją kilkunastu propozycji działań plastycznych i technicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tanich materiałów lub surowców wtórnych.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 6

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą pracować metodą projektu. Uczestnik szkolenia pozna projekt krok po kroku, dowie się, jakie są zalety pracy metodą projektową i na czym polega rola opiekuna projektu, otrzyma przykładową dokumentację projektową i instrukcje różnych projektów. Będzie tworzył własne instrukcje projektów.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 9

Szkolenie adresowane do wszystkich, którzy chcieliby poznać wykorzystanie platformy edukacyjnej w szkole. Na zaliczenie trzeba opracować własny kurs lub jego część.

Cena 80 zł
Liczba godzin: 15