Szkolenie na temat konstruowania zadań. Uczestnicy:

  • poznają typy zadań i ich cechy charakterystyczne,
  • otrzymają wskazówki, jak poprawnie budować zadania, zgodnie z zasadami przeprowadzania pomiaru dydaktycznego,
  • dowiedzą się, jakich błędów unikać.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest wykonanie ćwiczeń praktycznych i rozwiązanie quizu.

Cena: 80 zł

Czas: 5 godzin dydaktycznych

Tytuł szkolenia został zaczerpnięty z tytułu poradnika dla nauczycieli autorstwa Hanny Hamer. Polecamy ten kurs – podobnie jak zrobiła to autorka książki – wszystkim, którzy chcą z przyjemnością nauczać, rozwijając przy okazji siebie. Podpowiadamy, jak stać się efektywnym nauczycielem, dzięki któremu motywacja uczniów do nauki utrzymuje się na wysokim poziomie, a ich kompetencje wzrastają.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 5

Szkolenie dla nauczycieli pracujących w świetlicy zawiera:

  • propozycje kreatywnych zabaw rysunkowych oraz zajęć plastycznych – indywidualnych i grupowych, rozwijających twórczą postawę i wyobraźnię, uczących skupienia;
  • pomysły działań dramowych;
  • zabawy świetlicowe;
  • wskazówki dotyczące organizacji pracy i zagospodarowania przestrzeni na świetlicy.

Cena: 90 zł
Liczba godzin dydaktycznych na zapoznanie z treścią szkolenia i realizację zadań na zaliczenie: 5.

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego. Zawiera charakterystykę egzaminu (budowę arkusza, typy występujących w nim tekstów źródłowych i innych materiałów, typy i rodzaje zadań). Prezentuje przykładowe zadania dotyczące lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych. Omawia kryteria oceniania zadań rozszerzonej odpowiedzi.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 6

Szkolenie jest prezentacją kilkunastu propozycji działań plastycznych i technicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tanich materiałów lub surowców wtórnych.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 6

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą pracować metodą projektu. Uczestnik szkolenia pozna projekt krok po kroku, dowie się, jakie są zalety pracy metodą projektową i na czym polega rola opiekuna projektu, otrzyma przykładową dokumentację projektową i instrukcje różnych projektów. Będzie tworzył własne instrukcje projektów.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 9

Szkolenie adresowane do wszystkich, którzy chcieliby poznać wykorzystanie platformy edukacyjnej w szkole. Na zaliczenie trzeba opracować własny kurs lub jego część.

Cena 80 zł
Liczba godzin: 15